Vineai

Práca na tomto byte mi bola veľmi blízka, keďže byt sa nachádza v rovnakom obytnom dome, kde bývam aj ja a má v podstate rovnakú dispozíciu. Poznal som ho teda veľmi dobre. Ekonomický návrh mal odrážať aktívny spôsob života majiteľky, ktorú často navštevuje rodina a známi. Veľký jedálenský stôl nebol podstatný, no pracovný pult prechádzajúci do barového sedenia tvoriaci centrálny bod priestoru sa stal prvkom udávajúcim charakter priestoru.