Čo robím

Vo svojej praxi sa zameriavam na interiérovú tvorbu predovšetkým bytovej architektúry. Pracujem ale aj na návrhoch verejných interiérov, kompletného office dizajnu či návrhoch rôznych solitérnych kusov mobiliáru. Spracovávam takisto menšiu architektúru a v spolupráci s ďalšími špecialistami pracujem aj na väčšej architektúre. Jednotlivé návrhy viem preniesť z koncepčnej fázy až po záverečnú, projekčnú. Jednotlivé diela nerealizujem. Spolupracujem ale so špecialistami, stolármi či stavbármi, ktorí jednotlivé návrhy pretavia do reality.

Okrem architektonickej tvorby spolupracujem pri tvorbe špecializovaných článkov o architektúre a dizajne a vytváram vizualizácie na zákazku klientov.

.